GRATULERER MED Å HA TATT ET GRØNT VALG!

Diplomet på at bedriften aktivt støtter utviklingen av fornybar energi kan enkelt hentes ut fra Hafslund Online. Vi anbefaler å skrive diplomet ut og henge det opp i lokalet for å vise andre at dere har tatt et godt miljøvalg. HVORDAN FÅ DIPLOMET? Du har eller vil i løpet av de nærmeste dagene motta en […]

Strøm Med Opprinnelsesgarantier

Vi mottar stadig spørsmål om hvilke miljøhensyn som blir tatt ved innkjøp av kraft til kundeporteføljene. Dersom det ikke blir gjort aktive valg og bestillinger ved innkjøpene vil levert elektrisk kraft følge den nasjonale produksjonsmiksen i hht. NVE’s varedeklarasjon. Denne varedeklarasjonen gir et CO2 utslipp på 420 g/kWh. Tilsvarende tall beregnet for radioaktivt avfall er […]